Referatter

Dansk Dyrevelfærd Forening | Velværd for alle kæle- og hobbydyr

Copyright Pet-group© All Rights Reserved

REFERATTER

 

Alle referatter fra generalforsamlingerne.

 

Alt det indsatte er formandens ansvar.


START                                                                                                                                               Ørsted d. 25. feb. 2019

    Referat.    Stiftende generalforsamling d. 24. feb. 2019                      Pernille E. Kristensen

Dirigent: Poul Erik Kristensen

Gennemgang af vedtægterne. Pet-group’s konto nr. bruges pt. da det koster 1000 kr. at oprette egen konto til DDF. Det er let at adskille indbetalinger. På sigt skal det  laves om så DDF får egen konto. Konto hos Pet-group fortsætter til næst kommende generalforsamling. Pet-group styre alt vedr. hjemmeside, konto m.m. så de 20% går til at holde alt kørende ( It, hjemmeside, bank,) Betalings procent skal diskuteres ved hver generalforsamling og evt. bestyrelsesmøder. Tilmeldelsesblanket laves til brug under messer, udstillinger osv.

Valg. 

Formand: Rene’ Kløve                     r.kloeve@hotmail.com                     tlf.  2556 4009

Kasserer:  Pernille E. Kristensen     kristensen1991@hotmail.com         tlf.  2960 6548

Bestyrelses medl:  Tommy Rasmussen  tommyhelle@outlook.com        tlf.  2024 7054

Webmaster:  Heidi Kløve                 h.kloeve@hotmail.com                    tlf.  2556 7090

Bestyrelses supl.  Benjamin Kløve  benjagb@live.dk                              tlf.  5224 7090

2 Bilagskontrollanter:  Rene’ Kløve  og  Tommy Rasmussen

Rettelser til vedtægterne §2. Pet-group’s bankkonto bruges til næste generalforsamling. §6. Dagsorden – stk. 6 Fastsættelse af kontingent og procentsats. §6. indkaldelse sker 5 uger før i stedet for 3. Indkomne forslag senest 3 uger. Bestyrelsen skal være obs på manglende betaling af kontingent ved generalforsamling. ”Medlemmerne” har ingen stemmeret ved manglende betaling. §13. + Foreningen kan kun opløses på 2 efterfølgende generalforsamlinger, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Her har Præsidenten ikke veto ret.

Råd og vedledninger til bestyrelsen: Nem id til foreningen. Mobil pay. Indmeldingsblanket.

Gennemgang af hjemmesiden.

 

Generalforsamlingen og referat blev godkendt af en enig forsamling.

Indsættes på hjemmesiden.

SLUT