Login for foreninger

En forening for danske kæle og hobbydyr

Dansk Dyrevelfærd Forening | Velværd for alle kæle- og hobbydyr

Copyright Pet-group© All Rights Reserved

Modal Login Form

Siden her er for foreningerne og organisationer, som er en del af kæle og hobbydyrs entusiaster og som vil støtte og komme med input til, hvad de går og pusler med - foredrag ture engagementer mv.  og også hvilke opgaver som Dansk Dyrevelfærd Forening arbejder med og deltager i


Når du som forening tegner dig med  Dansk dyreveldfærd forening, så får man som forening adgang blandt andet til vores web kalender som med tiden vil huse arrengementer møder foredrag, som man på tværs af interessegrupper kan deltage i.


Dette forventes endeligt klargjort og taget i brug i efteråret 2019 [ det der kører på siden er en testversion, dog brugbar]