Støtte

STØTTE

 

Der er flere muligheder for at hjælpe Dansk Dyrevelfærds Forening.

 

MEDLEMSSKAB har det formål at samle frivillige kræfter til at arbejde for at vores kæle- og hobbyr får det bedre. Hvordan gør jeg, man indbetaler til den konto som står i foreningens navn. Det koster kr. 120,- om året at være medlem af Dansk Dyrevelfærds Forening. Når vi har registreret din indbetaling, indsættes du som medlem på hjemmesiden under MEDLEMMER. Nye medlemmer som ønsker at deltage på den årlige generalforsamling skal senest være indmeldt 3 mdr før afholdelse.

 

 

Støttemedlem, Hjælp os med at hjælpe dyrene, bliv medlem. Det koster kr. 600,- om året at være medlem af Dansk Dyrevelfærds Forening. Hvis ikke man direkte ønsker at arbejde som frivillig, så giver medlemsgebyret en hjælpende hånd til arbejdet. Alle penge samles ind går til at  yder hjælp og støtte til bedre dyrevelfærd.


Hjælp Medlemskab.

Som udgangspunkt, skal man for at modtage hjælp fra organisationen, være medlem af Dansk Dyrevelfærd Forening. Dette sker ved indmeldelse gennem hjemmesiden og de første 3 mdr. er det gratis, herefter betaler man et bidrag som H-medlem på 100 kr. pr halvår. Støttemedlemmer (S-medlem) koster årligt 600 kr. kun S- medlemmer har stemmeret til lokalbestyrelsen i det område, man er hjemhørende. Man kan kun opnå gratis medlemskab til Dansk Dyrevelfærd Forening 1 gang årligt. Og max 2 gange i alt.

Dataopbevaring.

Lovgivning og opbevaring af data sker i henhold til Dansk lovgivning og til GPDR. Oplysninger om ens personlig forhold, kan altid udleveres og vil blive slettet på fordring. Sletning medfører også ophør af tilhørsforhold til Dansk Dyrevelfærd Forening. Da oplysninger som gemmes er vital for den hjælp vi kan yde.

 

 

ERHVERVSMEDLEMMER. Erhvervsvirksomheder kan tegne et medlemsskab for kr. 1000,- pr. år. / Logo sponsorsiden.

 Erhvervsvirksomheder kan tegne et medlemsskab for  plus kr. 5000,- pr. år. / samarbejdspartnersiden og sponsorsiden

 

Som erhvervsmedlem får du tilsendt, Nyhedsbrev.

 

 

MARKEDSFØRINGSBIDRAG/ Donation . Du kan også give bidrag til Dansk Dyrevelfærds Forening. Donationer er fradragsberetiget for beløb over 200 kr og under 15000 kr. 

 

Dansk Dyrevelfærd Forening på konto Sparekassen Kronjylland reg. 9332 konto nr. 001 370 0591

 

Ønsker du at deltage i vores projekt som sponsor, erhvervsmedlem og markedsføringsbidrag, kontakt venligst vores              Landsformand René Hugo Kløve via Admin@Dansk-dyrevelfærd-forening.dk

 

 

 

Dansk Dyrevelfærds Forening betaler eller donere til mange områder, foredrag, fællesmøder, stævner, udstillinger, messer, opvisninger. Når Foreningens økonomi tillader det.

Alle aktiviteter skal være dyre relateret. Ingen donationer kan ske for personlig vinding.

 

Markedsføringsbidrag

Dansk Dyrevelfærds Forening betaler eller yder støtte og el. bidrag til mange ting, foredrag, fællesmøder, stævner, udstillinger, messer, opvisninger. Når Foreningens økonomi tillader det.

Alle aktiviteter skal være dyre relateret. Ingen tilskud gives for personlig vinding.

 

Ansøg om hjælp.

Har du forslag til et projekt, som skal være dyrerelateret, så kan du via Landsformanden René Hugo Kløve, se kontakt, rekvirerer et ansøgningsskema. Alle projekter skal være relateret til det arbejde Dansk Dyrevelfærds Forening udfører.

Alle aktiviteter skal være dyre relateret. Ingen hjælp gives for personlig vinding.


Foderhjælpen

Kriterier for hjælp fra Foderhjælpen.

Hjælpen kan tildeles dyreejere der er kommet i økonomisk klemme, eller på anden måde ikke har mulighed for at fodre sine Kæle- og Hobbydyr med den rigtige fodertype og den rigtige mængde. Vær opmærksom på, at i særlige tilfælde, kan vi ikke være behjælpelig med foder, eks. hvis det drejer sig om diabetes, særlig skånekost eller mangel på foderemner hos foderhjælpen.

Ansøgere skal ansøge om hjælp igennemwww.dansk-dyrevelfærd-forening.dk`s hjemmeside.


Hjælpens størrelse og varighed.


Foderhjælpen tildeler foder i en passende mængde til netop de specifikke dyrs behov og stand.

Hjælpen består af en mængde, der dækker en passende varighed, dog maximalt 14 dage. Afmålt pr. dyr.

Man skal altid gensøge, hvis der ønskes yderlige hjælp.

Der kan ikke ansøges om økonomisk bistand til foder, dyrelægehjælp, genplacering, aflivning eller udstyr.

Foderhjælpen modtager ikke dyr, men vil være behjælpelig med vejledning til at genplacere dyr, via de organisationer som vi samarbejder med. Disse organisationer kan ses på vores hjemmeside.

Foderhjælpen er en del af Dansk Dyrevelfærd Forening cvr 42770418 og kan ikke optræde selvstændigt.

Foderhjælpen markedsføres gennem vores interessefællesskab via folder og brochure samt på Facebook via gruppen foderhjælpen.

Dansk dyrevelfærds forening