Støtte

STØTTE

 

Der er flere muligheder for at hjælpe Dansk Dyrevelfærds Forening.

 

MEDLEMSSKAB har det formål at samle frivillige kræfter til at arbejde for at vores kæle- og hobbyr får det bedre. Hvordan gør jeg, man indbetaler til den konto som står i foreningens navn. Det koster kr. 120,- om året at være medlem af Dansk Dyrevelfærds Forening. Når vi har registreret din indbetaling, indsættes du som medlem på hjemmesiden under MEDLEMMER. Nye medlemmer som ønsker at deltage på den årlige generalforsamling skal senest være indmeldt 3 mdr før afholdelse.

 

 

MEDLEMSSTØTTER, Hælp os med at hjælpe dyrene, bliv medlem. Det koster kr. 120,- om året at være medlem af Dansk Dyrevelfærds Forening. Hvis ikke man direkte ønsker at arbejde som frivillig, så giver medlemsgebyret en hjælpende hånd til arbejdet. Alle penge samles ind går til at  yder hjælp og støtte til bedre dyrevelfærd.

 

 

ERHVERVSMEDLEMMER. Erhvervsvirksomheder kan tegne et medlemsskab for kr. 1000,- pr. år. / Logo på siden.

                                              Erhvervsvirksomheder kan tegne et medlemsskab for kr. 5000,- pr. år. / logo på alle siderne.

 

Som erhvervsmedlem får du tilsendt, Nyhedsbrev.

 

 

MARKEDSFØRINGSBIDRAG. Du kan også give Markedsføringsbidrag til Dansk Dyrevelfærds Forening.

 

Dansk Dyrevelfærd Forening på konto Sparekassen Kronjylland reg. 9332 konto nr. 001 370 0591

 

Ønsker du at deltage i vores projekt som sponsor, erhvervsmedlem og markedsføringsbidrag, kontakt venligst vores              Landsformand Poul-Erik Kristensen.

 

 

 

Dansk Dyrevelfærds Forening betaler eller donere til mange områder, foredrag, fællesmøder, stævner, udstillinger, messer, opvisninger. Når Foreningens økonomi tillader det.

Alle aktiviteter skal være dyre relateret. Ingen donationer kan ske for personlig vinding.

 

Markedsføringsbidrag

Dansk Dyrevelfærds Forening betaler eller yder støtte og el. bidrag til mange ting, foredrag, fællesmøder, stævner, udstillinger, messer, opvisninger. Når Foreningens økonomi tillader det.

Alle aktiviteter skal være dyre relateret. Ingen tilskud gives for personlig vinding.

 

Ansøg om hjælp.

Har du forslag til et projekt, som skal være dyrerelateret, så kan du via Landsformanden Poul-Erik Kristensen, se kontakt, rekvirerer et ansøgningsskema.

Alle projekter skal være relateret til det arbejde Dansk Dyrevelfærds Forening udfører.

Alle aktiviteter skal være dyre relateret. Ingen hjælp gives for personlig vinding.