Formål

 

Dansk Dyrevelfærd Forening varetager kæle- og hobbydyrenes interesser. Såsom, Kanin, marsvin, fugle, fisk, slanger, edderkopper, skildpadder, frøer, krybdyr o.s.v. Altså eksotiske dyr, der er mindre end hund og kat. Hund, kat og større dyr varetages af andre foreninger, Dyrenes beskyttelse, Kattens værn, mfl. og de gør det godt.

 

Husk et af de vigtigste ord for god dyrevelfærd er OPLYSNING.

 

Etik, moral og dyrevelfærd, overfor vores kæle- og hobbydyr. Det etiske rigtige, kan være defineret forskellige fra menneske til menneske. Men som udgangspunkt skal vi altid huske at vores kæle- og hobbydyr, er nogle vi selv har valgt. Derfor skal vores etiske regler, vores moral og vores holdning til dyrevelfærd, gerne være helt i top, netop overfor disse dyr. Vi mennesker er hersker over jorden. Når vi så bygger og udvider, for at få mere plads til vores mange gøremål og forfængelighed. Så går det udover de svage på jorden, hermed sagt at dyrene og naturen må lide. Så rejser sig det spørgsmål, er det etiske rigtigt at vi ”bare” tager de andre plads og liv, for at vi selv får et bedre liv?  Mennesket hører jo også til i dyreverden. Vi skiller os bare ud fra de andre, ved at vi kan tænke, planlægge og til dels regne ud hvilken konsekvenser vores handlinger får for andre. Ikke alle bruger disse egenskaber. Desværre. Langt de fleste mennesker styres af penge. Her kommer begrebet moral så ind. Penge styre til dels vores moral, og vores moral styre vores indgang til etik. Vores moral styres også af vores tvang til at gøre en forskel. Tag f.eks. udsætning af odder, bæver, ulve, elg osv. alle disse dyr vil på en eller anden måde trænge ind på nogle at de eksisterende dyrs liv, enten tage dens fødeemner, soveplads osv. Er det etisk og moralsk rigtig? Ja, nogle syntes, men andre gør ikke. Derfor er etik og moral noget svært noget at måle og veje. Noget kan vi vel hurtigt blive enig om, alle mener vel det er etisk forkert at udsætte kæle- og hobbydyr i vores fælles natur, dyr som slet ikke høre til i vores natur. Eller er vi enige her? Etik kan også komme til overfladen når vores kæle- og hobbydyr er syge, eller skal aflives af en eller anden grund. Hvis hunden bliver syg, går de fleste til dyrlægen, katten måske også. Men er det krybdyr og slanger, eksperimenteres der med flere forskellige hjemmelavet helbredelses metoder. Er det små fugle eller specielt akvariefisk, så ligger vores etik og moral i pengepungen. Sætningen som vi alle har hørt – det er jo kun fisk, i lokummet med dem, vi køber bare nogle nye. Nej nej stop, med denne holdning, hvis et dyr eller en fisk skal bortskaffes, så behandl det ordentligt. Aldrig i lokummet, sygdomme kan overføres til vores egen natur. Pak det døde dyr / fisk ind i en avis, og send det til forbrændingen. Hvis et dyr, at en eller anden grund skal aflives, så melder der sig et nyt spørgsmål. Hvordan skal det gøres, og af hvem.  I Dyreværdsloven står der, Kapitel 2 Aflivning, operative indgreb og lign.  § 13. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted-. Kæle- og hobbydyr kan føle smerte. Så hvis du ikke får dyrlægen til at aflive dine dyr, så følg lovens ord om at dine dyr ikke må lide ekstra ved aflivningen. Lad vær med at ligge dine dyr i fryseren for at aflive dem. Eller andre eksperimenter, del hoved og krop fra hinanden med en skarp kniv. Hurtigt og effektiv.

 Dyrevelfærd starter med at vi får bedre viden om vores dyr. Hvis du vil have et kæle- og hobbydyr, så søg viden om netop det dyr du ønsker. Gå ind på http://www.qr-pets.net/gallery/index.php/ og får mere viden om dyrene.  Lad være med at anskaffe dig et dyr du ikke ved en skid om.

Læs og forstå Dyreværdsloven, den gælder også for dig og dine dyr. Her er et lille uddrag fra denne lov:  § 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. § 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. § 3. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf. § 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Når dyrene ikke har det godt, dette kan være et for dårligt miljø, støj, forkert temperatur, forkert foder og dårligt vand miljø, alle disse ikke optimale betingelser gør dyrene stresset. Som så kan giver udslag i sygdom og senere dødsfald. Bedøm altid dine dyrs adfærd, er den normal for denne dyreart. Hvis ikke, så gør noget. Dyreværnsloven siger: § 3 - Stk. 3. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen. Dette gælder dog ikke fritgående dyr på græs eller lignende. Sådanne dyr skal dog tilses jævnligt.

 

 

Denne lille artikel er ikke et angreb på alle kæle-og hobbydyrsholder, for der er rigtig mange gode og seriøse kæle- og hobbydyrsholdere. Men en lille øjenåbner, for hvordan vi behandler vores natur og dyr.  Mange steder kan det gøres lidt bedre. Gør hvad du kan for dine dyr. Hjælp andre med din viden.

Derfor er det meget vigtigt at inden du vælger kæle- og hobbydyr, så tænk over om det er et dyr du vil give den pleje og pasning det har krav på, hele livet igennem. Også når det spidser til med evt. sygdom og andre omkostningstunge situationer.

 

Et af de vigtigste ord for bedre dyrevelfærd er  OPLYSNING  uvidenhed skader dyrene.

 

                                                                 Poul Erik Kristensen