Bestyrelsen

Dansk Dyrevelfærd Forening | Velværd for alle kæle- og hobbydyr

Copyright Pet-group© All Rights Reserved

Titel.                                                                                          Navn.                                                Mailadresse.                                       Tlf.                                  Ansvarsområde.

Landsformand, er formanden for Pet-group.dk.    Poul Erik Kristensen        pe@pet-group.dk           2371 2217         Mødedirigent, Kontingentindbe. Medlemskartotek, 

 

Formand vælges for to år, hver de ulige år.            Rene' Kløve                     formand@ddf.dk            2556 4009         Indkaldelser, Info, Nyhedsbrev,                                                                                                      

Kasserer vælges for to år, hver de lige år.                  Pernille E Kristensen       kasseren@ddf.dk          2960 6548         Regnskab,  

 

Webmaster vælges for to år, hver de ulige år.          Heidi Kløve                       webmaster@ddf.dk       2556 6007         Hjemmesiden,

 

Bestyrelsesmedlem vælges hvert år.                Tommy Rasmussen          bestyr@ddf.dk               2024 7054         Mødereferat, Referatter,


Bestyrelses suppleant vælges hvert år.           Benjamin Kløve                                                      5224 7090

 

Udenfor bestyrelsen.

 

Bilagskontrollant A. vælges hvert år.               Rene' Kløve                                                                                      Regnskabskontrol,

 

Bilagskontrollant B. vælges hvert år.               Tommy Rasmussen                                                                          Regnskabskontrol,

 

Udvalgsformænd efter behov. Ansvarlig for udvalget, referat til formanden.

 

Udvalgsformænd A. vælges hvert år.               X                                                                                                       A. Markedsførings- og  Sponsorudvalg. 

 

Udvalgsformænd B. vælges hvert år.               X                                                                                                       B.                                                                                 

 

Udvalgsformænd C. vælges hvert år.               X                                                                                                       C.